TheraSuit princíp

Cieľom intenzívneho TheraSuit programu je pomôcť jednotlivcom s neurologickými a vývojovými poruchami, dosiahnuť ich plný potenciál. Podstatou metódy Therasuit je rovnováha medzi senzorickým vstupom, motorickou kontrolou, posturálnym nastavením, funkčnou mobilitou a silou s cieľom zlepšiť svalový tonus, koordináciu, rovnováhu a držanie tela. Pomáha tiež obnoviť silu a zlepšiť funkčné pohybové vzorce a zároveň podporuje celkové zdravie. Na dosiahnutie týchto cieľov využíva tradičné techniky fyzikálnej terapie, ako sú strečingové a posilňovacie cvičenia, ako aj techniky proprioceptívnej neuromuskulárnej facilitácie (PNF), ktoré sú určené na zvýšenie rozsahu pohybu kĺbov spolu s aktívnymi a pasívnymi pohybovými aktivitami.

 • Metóda TheraSuit sa osvedčila ako účinný nástroj neurorehabilitácie. Existuje mnoho úspešných príbehov ľudí, ktorí na svojej rehabilitačnej ceste použili metódu TheraSuit. Mnohí chvália účinnosť tohto prístupu a pripisujú mu zásluhy za to, že im pomohol urobiť veľké pokroky v ich zotavovaní. Čím je metóda TheraSuit výnimočná a prečo je taká úspešná?


  Ako metóda TheraSuit funguje?  Metóda TheraSuit je inovatívna metóda, ktorá je celosvetovo uznávaná a dosahuje významné výsledky. Liečba slúži na prevenciu, zmiernenie a hojenie narušených telesných funkcií u pacientov všetkých vekových kategórií. Metóda TheraSuit je neurofyziologická a ortopedická liečba, ktorá má väčší vplyv na terapeutický úspech a pozostáva z nasledujúcich terapeutických metód:

Najefektívnejšie metódy pod jedným názvom – TheraSuit

 • Posturálna terapia
 • Športová rehabilitácia
 • Masáž

Aké sú výhody terapie v klietke Rocher?

 • Zabezpečenie istoty
 • Efektívne možnosti cvičenia
 • Aktívny samostatný tréning
 • Vertikalizácia
 • Silový tréning so závažiami
 • Správne držanie tela
 • Voľnosť pohybu
 • Lepšia koordinácia
 • Zlepšenie rovnováhy

Indikácie

 • Klienti s ortopedickými poruchami
 • s nízkymi fyzickými schopnosťami
 • po ortopedických a chirurgických zákrokoch
 • pri úrazoch a funkčných poruchách kĺbov a chrbtice
 • pri chronických ochoreniach
 • pri traumatickom poškodení mozgu
 • pri neurosvalových poruchách
 • po mŕtvici
 • pri skleróze multiplex
 • pri detskej mozgovej obrne