Manuálna terapia

Techniky manuálnej terapie sú neoddeliteľnou súčasťou liečebného a rehabilitačného procesu. Ich úlohou je normalizovať funkcie pohybového aparátu. Na základe predchádzajúceho vyšetrenia pri terapii ovplyvňujeme optimálnu funkciu jemného tkaniva, kĺbov a chrbtice.

Účinná a šetrná technika pre

01 Kĺby končatín
02 Kĺby chrbtice
03 Hlavové a čeľustné kĺby
04 Kĺby hrudníka a panvy
  • Manuálna terapia zahŕňa špeciálne techniky úchopu rúk, ktoré v rámci diagnostiky slúžia na lokalizáciu a analýzu pohybovej poruchy v oblasti kĺbov končatín alebo chrbtice. Toto zistenie slúži ako základ pre terapeutické pohyby rúk, ktoré fyzioterapeut vykonáva ako takzvanú mobilizáciu.
  • Manuálny terapeut v závislosti od anatómie postihnutého kĺbu vyberá špeciálne pohyby rúk a pohybové techniky – v závislosti od typu ťažkosti.
  • Techniky sú vhodné ako na úľavu od bolesti, tak aj na mobilizáciu obmedzenej pohyblivosti. Predpokladom je, že obmedzenia sú spôsobené reverzibilnou dysfunkciou kĺbu alebo svalov spojených s týmto kĺbom. Výber príslušných mobilizačných techník, ktoré fyzioterapeut použije, je určený nálezom, obmedzeným smerom pohybu a tvarom kĺbu.
  1. Trakcia Pri trakcii terapeut jemne odtiahne obe kĺbové plochy od seba. To uvoľňuje tlak, zmierňuje bolesť a odľahčuje kĺbové puzdro a okolité väzy.
  2. Technika kĺzania Pomocou techniky kĺzania fyzioterapeut posúva dve kĺbové plochy paralelne k sebe. Tým sa zlepšuje kĺbová hra a pohyb je opäť ľahší.
  3. Relaxačné, strečingové a kĺzavé techniky Výber špeciálnych relaxačných, strečingových a kĺzavých techník zlepšuje stav svalov a nervov, aby sa dala naplno využiť novonadobudnutá voľnosť pohybu.