Vestibulárna
rehabilitačná terapia

Vestibulárna rehabilitácia je súbor terapeutických techník zameraných na podporu procesu vestibulárnej kompenzácie, adaptácie a neuroplasticity u pacientov s poruchami vestibulárneho systému. Pomocou pokročilých technológií je táto inovatívna rehabilitačná technika účinná nielen pri rehabilitácii vestibulárneho systému, ale aj pri diagnostike. Terapeutická kombinácia zariadení zahŕňa otočné, polohovateľné kreslo a okuliare vybavené infračervenou kamerou a monitorom, ktoré umožňujú fyzioterapeutovi pozorovať a vyhodnocovať reakcie oka už počas rehabilitácie. Táto metóda je mimoriadne účinná, pretože umožňuje presnejší pohľad na progres v liečbe.

Inovatívne metódy vo vestibulárnej terapii

 •  Okuliare s infračervenou kamerou umožňujú testovať integritu VOR (vestibulo-okulárny reflex) pri nízkej frekvencii. Merané parametre sú latencia, frekvencia a symetria VOR. Tieto informácie hovoria o priebehu liečby, sledovaniu pokroku a prispôsobenie nasledujúcej liečby podľa individuálnych potrieb klienta. Vďaka diagnostike môžeme tiež zistiť, ktoré časti vestibulárneho systému sú slabé alebo nadmerne aktívne, prípadne či niektoré zložky potrebujú ďalšiu terapeutickú podporu. Táto metóda sa ukázala byť presnejšia ako tradičná vestibulárna rehabilitácia; preto poskytuje klientom s poruchou vestibulárneho systému výrazne lepšie výsledky.
 • Dôležitú úlohu pri tejto rehabilitačnej technike zohráva aj otočná stolička, ktorá umožňuje zmeny polôh, ako je otáčanie celého tela, či hlavy a samozrejme pohyby očí. Tieto činnosti stimulujú špecifické oblasti vnútorného ucha, ktoré sú zodpovedné za rovnováhu a koordinačné činnosti. V prípade potreby sú kombinované s ďalšími rehabilitačnými cvičeniami.
 • Tento jedinečný a účinný prístup k liečbe vestibulárnych dysfunkcií získava v posledných rokoch na popularite vďaka svojej schopnosti poskytovať vynikajúce výsledky v porovnaní s tradičnými metódami.

Príčiny vestibulárnych porúch

Medzi najčastejšie príčiny vestibulárnych porúch patria

 • ochorenia vnútorného ucha (predstavujú 30 – 50 % prípadov),
 • kardiovaskulárne problémy, ako je vysoký krvný tlak a arytmia (5 – 30 %),
 • neurologické ochorenia (2 – 30 %),
 • psychiatrické poruchy (15 – 50 %) a
 • neznáme príčiny (približne 50 %).

Zrak alebo zmenená koordinácia pohybového aparátu, môžu ovplyvniť kontrolu rovnováhy, čo vedie k pádom a ťažkostiam pri vykonávaní určitých činností.

Cvičenia VRT
sa používajú na tieto účely

01 Koordinácia pohybov
očí a hlavy
02 Zlepšenie rovnováhy a
schopnosti chôdze
03 Zlepšenie kondície
a vytrvalosti
04 Stimuluje príznaky vertiga
na znecitlivenie vestibulárneho
systému.

Ako sa diagnostikujú
vestibulárne poruchy?

Pri teste na otočnom kresle má pacient nasadené video okuliare, sedí na otočnom kresle a otáča sa jedným smerom po dobu 20-30 sekúnd. Jeho nystagmus je zaznamenaný. Potom sa otáčanie uskutoční v opačnom smere, rovnako dlho ako predtým.

Aj tu je zaznamenaný nystagmus. Nakoniec sa výsledky oboch smerov otáčania navzájom porovnajú. Samozrejme treba kontrolovať aj sluch, keďže orgány rovnováhy a sluchu prenášajú svoje signály do mozgu cez ten istý nerv (vestibulokochleárny nerv).

Čo je rovnováha?

Rovnováha je schopnosť udržať ťažisko tela naprieč základňou tela. Dobre fungujúci balančný systém umožňuje ľuďom jasne vidieť pri pohybe, určovať orientáciu vzhľadom na gravitáciu, určovať smer a rýchlosť pohybu a prostredníctvom automatického prispôsobovania polohy udržiavať držanie tela a stabilitu v rôznych podmienkach a činnostiach.

Rovnováha sa dosahuje a udržiava prostredníctvom komplexného radu senzorimotorických riadiacich systémov. Tieto systémy zahŕňajú senzorický vstup očí (videnie), propriocepciu (cítenie/vnímanie) a vestibulárny systém (pohyb, rovnováha, priestorová orientácia). Integrácia týchto zmyslových vstupov a motorických výstupov očí a svalov tela udržuje rovnováhu.

Zranenie, choroba alebo proces
starnutia môžu ovplyvniť jednu
alebo viacero z týchto zložiek.

 • Pocit otáčania alebo točenia; pocit, že vy alebo svet sa točí okolo vás (vertigo)
 • Mierna ospalosť, ako aj pocit plávania alebo kolísania
 • Pocit ťažkého alebo ťahaného smerom
 • Strata rovnováhy, zakopnutie, ťažkosti pri rovnej chôdzi alebo zatáčaní
 • Nemotornosť alebo nedostatok koordinácie
 • Ťažkosti pri udržiavaní rovnej polohy; sklon dívať sa dole, aby mal oči na podzemí
 • Hlava je držaná pod uhlom
 • Tendencia chytiť sa alebo držať sa niečoho v stoji, alebo dotykom alebo držaním hlavy pri sedení
 • Citlivosť na zmenu terénu alebo obuvi
 • Bolesť svalov a kĺbov (kvôli problémom s rovnováhou)
 • Ťažkosti s udržiavaním rovnováhy v davoch alebo vo veľkých otvorených priestoroch
 • Ťažkosti s fixovaním alebo sledovaním predmetov; Zdá sa, že objekty alebo slová na stránke preskakujú, sú rozmazané alebo sú duplicitné
 • Rušné vizuálne prostredie, ako je premávka, davy ľudí alebo obchody, sú nepríjemné
 • Citlivosť na svetlo, oslnenie a pohybujúce sa alebo blikajúce svetlá; fluorescenčné svetlá môžu byť obzvlášť nepríjemné
 • Citlivosť na určité obrazovky počítača alebo televízie
 • Tendencia fixovať sa na blízke predmety; zaostrovanie na vzdialené predmety je nepríjemné
 • Zvýšená nočná slepota; ťažkosti pri chôdzi v tme
 • Slabé vnímanie hĺbky
 • Strata sluchu; skreslený a roztrasený sluch
 • Tinnitus (zvonenie, syčanie, syčanie, syčanie alebo iný hluk v uchu)
 • Citlivosť na hlasné zvuky alebo hlučné okolie
 • Náhle, hlasné zvuky môžu zhoršiť príznaky, ako sú závraty alebo problémy s rovnováhou
 • Ťažkosti s koncentráciou alebo znížená bdelosť; ľahko strácajúci pozornosť
 • Zábudlivosť a zhoršenie krátkodobej pamäti
 • Zmätenosť, dezorientácia; Ťažkosti s pochopením pokynov a pokynov
 • Ťažkosti pri sledovaní rečníka počas rozhovoru, stretnutia atď.; najmä ak je v pozadí hlasný hluk alebo pohyb
 • Duševné a/alebo fyzické vyčerpanie neúmerné aktivite
 • Strata nezávislosti, sebadôvery a sebaúcty
 • Strach, panika, sociálna izolácia
 • Depresie
 • Nevoľnosť alebo vracanie
 • Pocit „kocoviny“ alebo morská choroba
 • Cestovná choroba
 • Pocit plnosti v uchu
 • Bolesť hlavy
 • Nevýrazný jazyk
 • Citlivosť na tlak, zmeny teploty alebo prúdenie vetra
 • Bolesť, tlak alebo iné príznaky spojené so zmenami stravovania (napr. vysoký príjem sodíka)