LokoHelp

LokoHelp je elektromechanický trenažér chôdze, ktorý v kombinácii s bežeckým pásom podporuje nácvik aktívnej chôdze. Poskytuje mnoho výhod, ako realistickú simuláciu stúpania do kopca, ktorá pomáha maximalizovať terapeutické výhody, najmä v prípadoch poranenia miechy alebo ťažkého postihnutia, kde manuálna podpora terapeuta zvyčajne nie je možná. Okrem toho možno prostredníctvom tejto formy terapie na bežiacom páse dosiahnuť aj extenziu kolena a bedrového kĺbu, čo umožňuje dosiahnuť pozitívne výsledky v redukcii spastických svalov.

Inovatívny trenažér chôdze

 • LokoHelp je považovaný za dôležitého a osvedčeného pomocníka v terapii pacientov s poruchou alebo stratou chôdze. Pozoruhodné výhody zariadenia LokoHelp sa neobmedzujú len na osoby, ktoré môžu chodiť bez opory; ukázalo sa, že jeho používanie je obzvlášť užitočné pre tých, ktorí už nemôžu samostatne chodiť, pretože používanie tohto zariadenia im umožňuje vykonávať cvičenia, ktoré by inak neboli možné – pacienti s cievnou mozgovou príhodou, pacienti s Parkinsonovou chorobou alebo všeobecne ľudia so závažnými neurologickými poruchami.
 • Vďaka závesnému systému je mozné aj odľahšenie telesnej hmotnosti, čo znamená, že aj osoby s fyzickými obmedzeniami dokážu dlhšie trénovať chôdzu, zvládnu väčší počet opakovaní, čo pomáha podporovať nárast sily a funkčnosti.
 • Vďaka zrkadlu namontovanému na stene má pacient možnosť vizuálne si predstaviť pohyb. Cvičenie je tak oveľa efektívnejšie a výsledkom je koncentrovaná a precízna pohybová terapia. Aj pacienti, ktorí už nie sú schopní samostatnej chôdze, majú obrovský úžitok z našej terapie, pri ktorej sa individuálne prispôsobené tréningové metódy zameriavajú na odtláčanie, extenziu kolena alebo mobilizáciu bedra.
 • Početné štúdie ukazujú, že LokoHelp je lepší ako konvenčný tréning chôdze.

Vlastnosti

LokoHelp je elektromechanický trenažér chôdze. Pre fázy postoja a fázy voľných nôh prebieha mechanická podpora na chodidlách. Pacient by sa mal prípadne aktívne zapájať do cvičení, najmä extenziu kolena a bedra by mal ovládať najlepšie sám. Počas terapie LokoHelp sú nohy cvičiaceho v špeciálnych návlekoch a telesná hmotnosť pacienta je odľahčená aj systémom pásov. Maximálna rýchlosť zariadenia je 2 km/h.

Pacient nikdy nezostáva sám, ale počas cvičení ho po celý čas sprevádza a podporuje vyškolený terapeut. Jedna noha je pomocou tohto zariadenia mechanicky pokrčená a riadená dopredu a oporná noha je zároveň natiahnutá a stabilizovaná. Vďaka zrkadlu namontovanému na stene má pacient možnosť vizuálne si predstaviť pohyb. Skúsenosti ukazujú, že vďaka zariadeniu LokoHelp sa mnohým pacientom zlepšila alebo obnovila schopnosť chodiť . Zlepšuje sa aj kvalita vzoru chôdze.

Ciele

Štúdie ukazujú, že terapia na bežeckom páse s podporou telesnej hmotnosti je lepšia ako konvenčná chôdza, pretože počet opakovaní záťaže vo fáze státia a voľnej nohy počas tréningu na bežeckom páse je zvyčajne vyšší, čo znamená, že možno očakávať výrazné zlepšenie schopnosti chôdze v priebehu dlhej doby. termín.

Z používania LokoHelpu profitujú najmä pacienti, ktorí nedokážu samostatne robiť žiadne kroky , dokonca ani s pomôckami. V centre pozornosti terapie je impresia, extenzia kolena a mobilizácia bedra.

Samostatná chôdza po podlahe si vyžaduje nielen pohyby stojnej a voľnej nohy, ale aj schopnosť udržať držanie tela a držanie tela . Počas tréningu LokoHelp nie je trup ani panva pacienta pevne fixovaná. Preto môžu byť kladené a precvičované dodatočné posturálne požiadavky prostredníctvom vhodných úloh .

Túto terapiu možno použiť aj u pacientov s kognitívnou poruchou. Zlepšenie bdelosti a bdelosti možno často dosiahnuť aktiváciou chôdze základným spôsobom a zlepšenie vnímania a hĺbkovej a povrchovej citlivosti možno čiastočne dosiahnuť aj aktiváciou vzoru chôdze. Ďalej sa aktivujú svaly trupu, rúk a ramien.

LokoHelp je vhodný pre pacientov

 • S paraplégiou
 • Po cievnej mozgovej príhode
 • Po traumatickom poranení mozgu
 • S detskou mozgovou obrnou
 • S Parkinsonovou chorobou
 • So sklerózou multiplex
 • S Guillain-Barrého syndrómom
 • S geriatrickými a ortopedickými ochoreniami