Integrácia
novorodeneckých reflexov

QRI terapia (Quantum Reflex Integration) je terapeutický prístup, ktorý sa zameriava na integráciu novorodeneckých reflexov a na podporu zdravého vývoja  a nervového systému u detí. Tento prístup je založený na využití laserovej stimulácie reflexných bodov a aktiváciu nervových dráh. QRI terapia funguje na základe princípu, že novorodenecké reflexy sa postupne integrujú a sú nahradené vedomými pohybmi. Ak však nie sú správne integrované, môžu spôsobiť problémy s motorikou, koordináciou, učením a inými oblasťami vývoja dieťaťa. Cieľom QRI terapie je integrovať novorodenecké reflexy a pomôcť pri zlepšení funkcie nervového systému a motoriky dieťaťa.

Použitie QRI

 • Podpora zdravého vývoja mozgu dieťaťa a jeho nervového systému
 • Stimuluje bunky a zlepšuje prirodzený proces hojenia
 • Podpora vývoja reči a jazykových schopností
 • Zlepšenie kognitívnych funkcií
 • Podpora správnej koordinácie očí a rúk
 • Pomoc pri zmiernení stresu a úzkosti
 • Stimuluje produkciu endorfínov
 • Zlepšenie motoriky a koordinácie
 • Zlepšenie kvality spánku
 • Zmiernenie bolesti a svalového napätia
 • Zlepšenie imunitného systému
 • Zlepšenie trávenia a eliminácia tráviacich problémov
 • Pomoc pri zlepšení pamäte a koncentrácie
 • Zlepšenie sociálnej interakcie
 • Zlepšuje tok lymfy

Nástroje terapie

Akustická sonikácia je kombinovaná so studeným laserom. Zlepšenie tu pociťujú najmä pacienti ovládaní primitívnymi reflexmi. Harmonický laser má tri typy laserových diód: červenú, infračervenú a fialovú. Každá má iný účinok a účel. Infračervený laser ide najhlbšie do mozgu a lieči kosti. Červený laser je obzvlášť prospešný pre svaly a nervový systém a fialový laser pomáha pri dominancii mozgu, nervov a TBI.

Zobraziť viac

V tomto prípade sa terapia zaoberá stimuláciou reflexných dráh alebo reflexných bodov s cieľom oživiť reflexy raného detstva. Zaradenie reflexov veľmi často vedie k výraznému zlepšeniu fyzickej a psychickej výkonnosti.

Zobraziť viac

Pôvodne vyvinutý na liečbu detí s problémami správania a poruchami autistického spektra. Táto metóda sa teraz používa aj u dospelých pacientov s nasledujúcimi ťažkosťami:

Medzi ne patria okrem iného:

 • AD(H)D
 • Nechuť k dotyku, aj keď len na určité časti tela
 • Nechuť k veľkým davom ľudí
 • Autizmus
 • Chronická vyčerpanosť
 • Demencia
 • Depresia, disociácia
 • Choroby mozgu
 • Náchylnosť k infekciám
 • Ťažkosti s učením, ťažkosti s čítaním a pravopisom (dyslexia), aritmetické slabosti (dyskalkúlia)
 • Citlivosť na svetlo
 • Pohyblivosť
 • Nervové poruchy
 • Mŕtvica
 • Bolesť
 • Ťažkosti s reguláciou po stresových situáciách
 • Závraty
 • Poruchy zraku
 • Pocit rýchleho preťaženia
 • Nemotornosť (aj len v jednej oblasti)
 • Detská mozgová obrna