Proprioceptívna
neuromuskulárna
facilitácia

Metóda PNF využíva neuromuskulárne procesy, pri ktorých môžu byť motorické neuróny v predných rohoch miechy ovplyvnené šľachovými, svalovými a kĺbovými receptormi alebo proprioceptormi.

Ide jednoducho o stimuláciu motorických neurónov pomocou správne zvolených polôh, aktívnych a pasívnych pohybov proti gravitácii alebo odporu, čím sa zlepší a zvýši prevedenie pohybu a zrýchli sa celková odozva pohybového aparátu na pohyb, zmenu polohy alebo statickú záťaž.

Proprioceptívna
neuromuskulárna facilitácia /PNF/

01 Zlepšuje výdrž
02 Stabilizuje chrbticu
03 Zlepšuje schopnosť
udržať rovnováhu
04 Dodatočný tréning hlbokých svalov
pomocou kolísavých cvičení

Princíp PNF

Základnou myšlienkou tejto metódy je, že mozog vidí telo ako pohyb a nie ako jednotlivé svaly. Preto táto metóda využíva špecifické pohyby, ktoré sú diagonálne a zapája všetky svaly daného segmentu súčasne. Svaly sa naučia lepšie spolupracovať a cvičenie zlepšuje kvalitu. Pohyby sú vykonávané pomaly a s dôrazom na presnosť. Všetky smery pohybu pri PNF sú: flexia, extenzia, abdukcia, addukcia a rotácia.

Pri nácviku pohybov je potrebná súčinnosť pacienta, keďže pohyby sú presne vedené, ale túto metódu je možné využiť aj u dlhodobých klientov, a to ako na pretiahnutie samotných svalov , tak aj na získanie väčšieho rozsahu pohybu v kĺboch.

Metóda PNF má veľkú výhodu v tom, že sa dá použiť ako na uvoľnenie svalstva, tak aj na posilnenie svalstva. V tom je jeho krása, pretože nielenže posilňujete konkrétny sval, ktorý je v bežnom živote funkčne neefektívny, ale naopak zapájate celé svalové skupiny a svalové reťazce, čím sa výrazne zlepšuje funkcia svalov trupu a končatín.

PNF sa používa:

  • U pacientov s funkčným ochorením pohybového aparátu.
  • Pri neurologických ochoreniach – prierezové lézie miechy, periférna neuropatia, skleróza multiplex, stav po CMP a pod.
  • V ortopédii – pooperačné a poúrazové ochorenia kĺbov, chrbtice, degeneratívne ochorenia kĺbov, poruchy držania tela (skoliózy) atď.