OCHRANA DÁT

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás obzvlášť dôležitá. Vaše údaje spracúvame výlučne na základe zákonných ustanovení (GDPR, TKG 2003).

 

Kto sme:

Zodpovednou osobou za spracovanie údajov je Malovec KG, FN 419915y, 2102 Bisamberg, Korneuburger Straße 21. Môžete nás kontaktovať na čísle +43 660 5287 554 alebo info@therasuit.at.

 

Údaje

Ak nás kontaktujete e-mailom alebo ak ste počas prvého stretnutia vyplnili náš dátový list, údaje, ktoré nám poskytnete, budú u nás uložené po dobu šiestich mesiacov na účely spracovania žiadosti a v prípade dodatočných otázok. Bez vášho súhlasu to neposielame ďalej.

Ak ste sa stali našim pacientom (t.j. vstúpili sme do zmluvného vzťahu), používame nasledujúce údaje:

  • Vaše osobné údaje: akademický titul, rodné číslo, meno, prírastok, telefónne číslo, dátum narodenia, e-mailová adresa, adresa,
  • iné zdravotné údaje, ktoré nám poskytnete v hárku s anamnézou (pozri nižšie) alebo v ZOBRÁZKOVOM LISTE FUNKCIÍ HRUBÉHO MOTORA alebo ktoré sa zhromažďujú.

 

Vymazanie

V zásade vymažeme vaše osobné údaje a ďalšie zdravotné údaje po skončení zmluvného vzťahu (terapie), najneskôr však po uplynutí všetkých zákonom stanovených povinností uchovávania. Je možné, že namiesto vymazania budú údaje anonymizované. V tomto prípade bude akýkoľvek osobný odkaz na údaje neodvolateľne odstránený, a preto neexistuje zákonná povinnosť vymazať ochranu údajov.

 

Spracovanie dát

Vaše osobné údaje a oprávnene zhromaždené zdravotné údaje spracovávame na poskytovanie dohodnutých rehabilitačných a terapeutických služieb a na vyúčtovanie našej služby (terapie) a na spracovanie dohodnutých rehabilitačných a terapeutických služieb (účel spracovania).

Spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy a na plnenie zmluvy. Spracovanie je povolené v súlade s článkom 6 ods. 1 b Všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Spracovanie vašich zdravotných údajov v anamnéze nasleduje po liečbe v zdravotníctve a je preto prípustné podľa článku 9 ods. 2 písm. f Všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Spracovanie zdravotných údajov vykonávajú výlučne naši fyzioterapeuti ako špecializovaní pracovníci, ktorí podliehajú zákonnej povinnosti mlčanlivosti.

Ak nám neposkytnete údaje alebo ich neposkytnete v úplnom znení, nebudeme môcť plne plniť naše rehabilitačné a terapeutické služby, prípadne s vami nebudeme môcť uzavrieť zmluvu.

Ak ste nám udelili súhlas, budeme vaše osobné údaje používať až tri roky po skončení nášho zmluvného vzťahu na zasielanie informácií o našich službách. Vaše údaje nebudeme prenášať do tretích krajín ani medzinárodnej organizácii.

Osobné údaje postúpime alebo prenesieme tretím stranám iba vtedy, ak je to potrebné na účely spracovania zmluvy alebo na účely fakturácie alebo ak ste na to vopred dali súhlas. Vaše údaje môžeme odovzdať napríklad vtedy, ak si od nás vaša zdravotná poisťovňa vyžiada správu o terapii.

 

Cookies

Naša stránka používa takzvané cookies. Ide o malé textové súbory, ktoré sa pomocou prehliadača ukladajú na vaše koncové zariadenie. Neškodia. Používame cookies, aby bola naša ponuka užívateľsky príjemná. Nejaké cookies
zostanú uložené na vašom koncovom zariadení, kým ich neodstránite. Umožňujú nám rozpoznať váš prehliadač pri vašej ďalšej návšteve. Ak si to neželáte, môžete si svoj prehliadač nastaviť tak, aby vás informoval o nastavení cookies a povolíte to len v jednotlivých prípadoch. Ak sú cookies deaktivované, funkčnosť našej webovej stránky môže byť obmedzená.

 

Webová analýza

Naša webová stránka využíva funkcie služby webovej analýzy Google Analytics. Poskytovateľom je Google Inc. Tento analytický nástroj tiež používa súbory cookie na zaznamenávanie štandardných protokolovacích informácií a správania návštevníkov na našej webovej stránke v súhrnnej forme. V predvolenom nastavení sme aktivovali funkciu anonymizácie IP Google Analytics, ktorá nastavuje posledných niekoľko číslic vašej IP adresy na nulu. Aktiváciou anonymizácie IP na tejto webovej stránke však bude vaša IP adresa spoločnosťou Google vopred skrátená v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Zhromaždené informácie o návšteve sa zvyčajne prenesú na server Google v USA a tam sa uložia. Našou starosťou v zmysle GDPR (oprávnený záujem) je zlepšenie našej ponuky a našej webovej stránky. Keďže súkromie našich používateľov je pre nás dôležité, údaje používateľov sú pseudonymizované.

 

Newsletter

Ak ste sa rozhodli odoberať newsletter, budeme potrebovať vašu e-mailovú adresu a vaše vyhlásenie, že súhlasíte s odberom newslettera. Aby sme vám mohli poskytnúť cielené informácie, zhromažďujeme a spracovávame aj dobrovoľne poskytnuté informácie: meno, priezvisko, titul. Hneď ako sa zaregistrujete na odber noviniek, pošleme vám e-mailom odkaz na potvrdenie registrácie. Z odberu noviniek sa môžete kedykoľvek odhlásiť. V tomto prípade budú vaše údaje vymazané v súvislosti s odoslaním newslettera.

 

Odosielanie newslettera cez Smart Emailing

Táto webová stránka používa Smart Emailing na zasielanie newsletterov. Poskytovateľom je Smart Emailing AG, Neutroufalky 797/5, 62500 Brno, Česká republika, IČO: 29210372. Smart Emailing AG je služba, pomocou ktorej je možné organizovať a analyzovať zasielanie newsletterov. Údaje, ktoré zadáte na účely prihlásenia sa na odber noviniek, budú uložené na serveroch Smart Emailing v Európskom hospodárskom priestore. Ak si neželáte analýzu prostredníctvom Smart Emailingu, musíte sa odhlásiť z odberu noviniek. Na tento účel poskytujeme v každom newsletteri príslušný odkaz. Ďalšie informácie o tom, ako sa s vašimi údajmi nakladá, si môžete prečítať aj zásady ochrany osobných údajov Smart Emailing. Zásady ochrany osobních údajov | SmartEmailing

 

YouTube

Osoba zodpovedná za spracovanie integrovala komponenty z YouTube na túto webovú stránku. YouTube je internetový videoportál, ktorý umožňuje vydavateľom videa bezplatne uverejňovať videoklipy a iným používateľom ich bezplatne prezerať, hodnotiť a komentovať. YouTube umožňuje zverejňovanie všetkých typov videí, a preto sú cez internetový portál prístupné kompletné filmové a televízne programy, ako aj hudobné videá, upútavky či videá vytvorené samotnými používateľmi. Prevádzkovateľom služby YouTube je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dcérskou spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 940431351, USA. Pri každom vyvolaní jednej z jednotlivých stránok tejto webovej stránky, ktorú prevádzkuje osoba zodpovedná za spracovanie a na ktorej je integrovaný komponent YouTube (video YouTube), sa internetový prehliadač v systéme informačných technológií dotknutej osoby spustí príslušný komponent YouTube automaticky vyzve stiahnuť reprezentáciu príslušného komponentu YouTube zo služby YouTube. Viac informácií o službe YouTube nájdete na adrese https://www.youtube.com/yt/about/de/ byť načítané. V rámci tohto technického procesu sú spoločnosti YouTube a Google informované, ktorú konkrétnu podstránku našej webovej lokality dotknutá osoba navštívi. Ak je dotknutá osoba súčasne prihlásená do služby YouTube, služba YouTube rozpozná, ktorú konkrétnu podstránku našej webovej lokality dotknutá osoba navštevuje, a to vyvolaním podstránky, ktorá obsahuje video YouTube. Tieto informácie zhromažďuje YouTube a Google a priraďujú sa k príslušnému účtu YouTube dotknutej osoby. YouTube a Google dostávajú vždy prostredníctvom komponentu YouTube informáciu o tom, že dotknutá osoba navštívila našu webovú stránku, ak je dotknutá osoba prihlásená na YouTube súčasne s prístupom na našu webovú stránku; deje sa tak bez ohľadu na to, či je dotknutá osoba prihlásená na videu YouTube klikne alebo nie. Ak si dotknutá osoba neželá, aby sa tieto informácie prenášali na YouTube a Google, môže prenosu zabrániť odhlásením sa zo svojho účtu YouTube pred vstupom na našu webovú stránku. Predpisy o ochrane údajov zverejnené službou YouTube, ktoré nájdete na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ sú k dispozícii poskytujúce informácie o zhromažďovaní, spracovaní a používaní osobných údajov zo strany YouTube a Google.

 

Google Maps

Naša webová stránka integruje mapy zo služby „Mapy Google“, ktorú poskytuje Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Spracúvanými údajmi môžu byť najmä IP adresy a lokalizačné údaje používateľov, ktoré však bez ich súhlasu nezhromažďujeme (spravidla v rámci nastavení na ich mobilných zariadeniach). Údaje môžu byť spracované v USA. Ochrana dát: https://www.google.com/policies/privacy/,  Odhlásiť sa: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Google Web Fonts

Táto stránka používa písma poskytované spoločnosťou Google. Keď je stránka vyvolaná, prehliadač načíta požadované webové fonty, aby sa text a fonty zobrazili správne. Na tento účel sa prehliadač, ktorý používate, musí pripojiť k serverom Google. To dáva spoločnosti Google vedieť, že naša webová stránka bola navštívená prostredníctvom vašej IP adresy. Webové písma Google sa používajú v záujme jednotnej a príťažlivej prezentácie našich online ponúk. Ide o oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Viac informácií o webových písmach Google nájdete na https://developers.google.com/fonts/faq a v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

 

Vaše práva

Právo na informácie: Môžete si od nás vyžiadať potvrdenie, či a v akom rozsahu spracúvame vaše údaje.

Kontakt/zodpovedný:

Malovec KG, FN 419915y, 2102 Bisamberg, KorneuburgerStraße 21, +43 660 5287 554 alebo info@therasuit.at

 

Právo na opravu: Ak spracúvame vaše osobné údaje, ktoré sú neúplné alebo nesprávne, môžete kedykoľvek požiadať o ich opravu alebo doplnenie.

 

Právo na vymazanie: Môžete nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ak ich spracovávame nezákonne alebo ak spracovanie neúmerne zasahuje do vašich oprávnených záujmov ochrany. Môžu existovať dôvody, ktoré bránia okamžitému vymazaniu (napr. zákonné požiadavky na uchovávanie).

 

Právo na obmedzenie spracovania:

Môžete nás požiadať o obmedzenie spracovania vašich údajov, ak

  • popierate presnosť údajov počas obdobia, ktoré nám umožní overiť presnosť údajov,
  • Spracúvanie údajov je protizákonné, ale odmietate ich vymazanie a namiesto toho žiadate o obmedzenie používania údajov,
  • údaje už nepotrebujeme na zamýšľaný účel, ale Vy ich stále potrebujete na uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov,
  • vzniesli ste námietku proti spracovaniu údajov.

 

Toto právo si môžete uplatniť od 25.5.2018.

 

Právo na prenosnosť údajov: Môžete požiadať, aby sme vám poskytli vaše údaje, ktoré ste nám zverili na uloženie, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

 

Toto právo si môžete uplatniť od 25.5.2018.

 

Právo na námietku: Ak spracúvame údaje na plnenie úloh vo verejnom záujme, na výkon verejnej moci alebo ak sa pri spracúvaní dovolávame potreby ochrany nášho oprávneného záujmu, môžete proti tomuto spracúvaniu údajov namietať. Námietka je oprávnená, ak máte oprávnený záujem na ochrane svojich údajov.

 

Právo na sťažnosť: Ak sa domnievate, že pri spracúvaní vašich údajov porušujeme zákon o ochrane údajov, žiadame vás, aby ste nás kontaktovali. Samozrejme, máte aj možnosť sťažovať sa rakúskemu úradu na ochranu osobných údajov a od 25. mája 2018 aj dozornému úradu v rámci EÚ.

Ak si chcete uplatniť svoje práva voči nám, jednoducho použite naše možnosti kontaktu. Ak máme pochybnosti o vašej totožnosti, môžeme požiadať o ďalšie informácie. Upozorňujeme, že v prípade zjavne neopodstatnených práv alebo práv, ktoré sa uplatňujú obzvlášť často, môžeme účtovať primeraný poplatok za spracovanie alebo odmietnuť spracovanie vašej žiadosti.

 

VYHLÁSENIE SÚHLASU

Podľa článku 6 ods. 1 písm. b Všeobecného nariadenia o ochrane údajov nie je potrebný súhlas na spracovanie vašich osobných údajov, ktoré je nevyhnutné a nevyhnutné výlučne na účely plnenia zmluvného vzťahu. Vaše zdravotné údaje, ktoré sa zaznamenávajú v priebehu anamnézy, slúžia na liečbu v zdravotníctve a sú nevyhnutné pre úspešnú terapiu. Spracovanie údajov je povolené podľa článku 9 ods. 2 písm. f Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Na akékoľvek ďalšie zhromažďovanie a spracovanie vašich osobných údajov je vždy potrebný váš súhlas. Tento súhlas môžete udeliť dobrovoľne. Ak udelíte súhlas, zaškrtnite príslušné políčka. Ak súhlas neudelíte, nechajte polia prázdne.

Súhlasíte s tým:

  • Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu troch rokov za účelom zasielania informácií o našich službách,
  • Vaše údaje o vašich návykoch (jedenie, pitie, spánok), podpore rodiny a komunikácii pre zlepšenie starostlivosti a liečby budú uložené až do konca terapie,
  • výsledky OPATRENIA HRUBEJ MOTORY FUNKCIE interne vyhodnocujeme a zverejňujeme na vedecké účely (anonymnou formou),
  • môžeme použiť a zverejniť vaše meno, podobizeň a videozáznam na propagačné a informačné účely.

 

Ak pacient ešte nedovŕšil vek 14 rokov, súhlas musia dať aj zákonní zástupcovia.

Svoje vyhlásenie o súhlase máte možnosť kedykoľvek odvolať. Toto odvolanie ste zaslali spoločnosti Malovec KG, 2102 Bisamberg, Korneuburger Straße 21, +43 660 5287 554, info@therasuit.at