Terapia na bežiacom
páse

V posledných rokoch sa terapia na bežeckom páse široko používa pri rehabilitácii chôdze neurologických a ortopedických pacientov. Terapia na bežiacom páse je súčasťou terapie TheraSuit.

Vo viacerých klinických štúdiách, ale aj na základe našich skúseností sa ukázalo, že neurologickým a ortopedickým pacientom, ktorí dostávali terapiu na bežiacom páse, sa zlepšuje schopnosť chôdze.

Cesta je cieľ

 • Cvičenie na bežeckom páse s podporou telesnej hmotnosti alebo bez nej využíva špeciálne vybavenie určené na podporu chôdze. Pasívne podporovaná terapia chôdze na bežiacom páse je osvedčeným prostriedkom, ako pacienta znovu naučiť pohybové vzorce alebo napraviť tie nesprávne.
 • Terapia je vhodná pre pacientov s ťažkým aj ľahkým postihnutím — najmä pre tých, ktorí prekonali mozgovú príhodu alebo nehodu, a pre pacientov s detskou mozgovou obrnou. Výhody bežeckého pásu bez podpory hmotnosti využívajú predovšetkým pacienti, ktorí môžu chodiť samostatne, ale majú obmedzenú schopnosť chôdze. Títo pacienti posilňujú svaly nôh a potom sa pri chôdzi cítia istejšie.+
 • Špeciálny pás, ktorý sa používa na úľavu, sa pripevňuje pacientom, ktorí pre neurologické postihnutie nemôžu samostatne chodiť. Vďaka tomuto pásu je pacient vertikálny a ťažisko terapie je na impresii, extenzii kolena a mobilizácii bedra. Pod vedením našich terapeutov sa pacient môže plne sústrediť na pohyb.
 • Pomocou funkčnej magnetickej rezonancie neurológovia ukázali, že tréning na bežeckom páse má vplyv aj na centrálny nervový systém . Vyvolal merateľné zmeny aktivity v mozgovom kmeni a mozočku. Čím väčšia bola zmena v aktivite, tým viac si pacienti cvičením zlepšili rýchlosť chôdze.

Ciele tréningu chôdze

 • Zlepšenie koordinácie a rovnováhy
 • Prenos hmotnosti na nohy
 • Zlepšenie a automatizácia sekvencie chôdze
 • Regulácia tonusu pri spasticite a hypotónii

Tréning chôdze

 • Zlepšuje dĺžku kroku
 • Zvyšuje rýchlosť
 • Posilňuje svalové skupiny
 • Zvyšuje rýchlosť reakcie