Integrácia primitívnych reflexov

Keď sa ľudský život začína vyvíjať v maternici, dochádza k prvým jemným pohybom reflexnej symfónie. Tieto počiatočné reflexy sa objavujú v prvých dňoch života embrya a zabezpečujú základné biologické funkcie, ktoré pomáhajú plodu počas jeho vývoja. Tieto primitívne reflexy sú úvodnými tónmi zložitej symfónie, z ktorej vznikajú všetky zmysly, správanie a schopnosti, ktoré nás neskôr budú definovať ako jednotlivcov

Symfónia reflexov je životne dôležitá pre neurologický rast a vytvára zložitú sieť spojení medzi neurónmi a synapsami v mozgu. To umožňuje širokú škálu schopností, ako je pohybová koordinácia, učenie a tvorba pamäte, spracovanie jazyka a dokonca aj psychologický vývoj. Okrem týchto schopností zohráva dôležitú úlohu pri integrácii reflexov, vývoj základných funkcií ako je rovnováha, koordinácia a držanie tela.

Reflexná integrácia zahŕňa prepojenie rôznych reakcií z rôznych častí tela, aby mohli harmonicky spolupracovať. Vďaka tomuto procesu dokážeme súčasne pohybovať očami alebo používať obe ruky na uchopenie predmetu. Budovaním základov vytvorených primitívnymi reflexmi počas vývoja plodu sa v našom mozgu vytvárajú nové dráhy, ktoré vedú k lepšiemu fungovaniu motoriky a lepšej kontrole nad naším telom.

Primitívne reflexy pri pôrode

Prenatálny vývoj týchto reflexov významne prispieva k bezpečnému pôrodu dieťaťa. Niekoľko kľúčových reflexov uľahčuje plodu prechod pôrodnými cestami tým, že napomáha pohybu a rotácii. Morov reflex sa spúšťa v dôsledku náhlych prekvapení, ako sú hlasný hluk alebo zmena svetla, a spôsobuje fyzickú reakciu, ktorá uvoľňuje hormóny kortizol a adrenalín, ktoré pomáhajú iniciovať pôrodný proces. Asymetrický tonický reflex krku (ATNR) tiež zohráva dôležitú úlohu pri rotácii pôrodnými cestami. ATNR pripomína vývrtkový efekt, ktorý podporuje otáčanie tela plodu počas prechodu pôrodnými cestami. Okrem toho ďalší dôležitý reflex plodu znám zohráva neoddeliteľnú úlohu pri napomáhaní pôrodu viacerými spôsobmi; ak je prítomný, pomáha uľahčiť ohýbanie hlavičky dieťaťa počas pôrodu a zároveň umožňuje správne umiestnenie rúk pod každé rameno pre ľahší pôrod spod panvovej kosti matky.

Reflexy v ranom detstve

Po narodení dieťaťa sa tvorba symfónie ani zďaleka nekončí. Viaceré reflexy, ktoré sa formovali v maternici, sa totiž u novorodenca stávajú zreteľnejšími a pozorovateľnejšími. Napríklad sací reflex spúšťa pohyby v ústach dieťaťa, ktoré mu umožňujú sať z matkinho prsníka, ako aj prehĺtať. Okrem toho existuje mnoho ďalších reflexných reakcií, ktoré súvisia s vlastnou ochranou; napríklad keď sa dieťa zľakne alebo vystraší, často začne kričať, aby upozornilo svojich na prípadné nebezpečenstvo.

Keď sa tieto rôzne reflexy objavia počas prvých týždňov a mesiacov života, dojčatá sa ich musia naučiť integrovať do svojho vyvíjajúceho sa nervového systému. Postupom času, keď sú bábätká vystavené stimulujúcim prostrediam a činnostiam, sa niektoré reflexy nahradia inými, pretože sa vyvíjajú nové. Ak však nakoniec všetko pôjde podľa plánu – podobne ako pri hraní na hudobnom nástroji – mali by sa tieto rôzne reflexy spojiť do harmonického hudobného usporiadania v rámci rastúceho nervového systému dieťaťa.

Integrácia predstavuje rozhodujúci krok v tomto neurologickom spojení; signalizuje, že dve oddelené časti mozgu medzi sebou vytvorili pevné puto, aby mohli bezchybne efektívne komunikovať. Integrácia umožňuje neurónom rýchlo prenášať informácie tam a späť, aby sa deti v priebehu rastu mohli rýchlo a efektívne učiť nové zručnosti; pomáha to tiež vytvárať zložitejšie nervové dráhy, ktoré neskôr uľahčujú schopnosť hlbšieho myslenia.

Hoci nám ako dospelým môže samotná integrácia pripadať trochu neviditeľná, v konečnom dôsledku slúži ako základná „hudba“, ktorá je súčasťou našej vlastnej vývojovej symfónie od narodenia. 

Princíp integrácie primitívnych reflexov

Integrácia primitívnych reflexov je proces, ktorý pomáha zlepšiť neurologický oblúk, ktorý existuje medzi určitými podnetmi a ich predvídateľnými reakciami. Primitívne reflexy sú základom, na ktorom je postavený náš nervový systém, a zostávajú prítomné počas celého života – pracujú v tandeme s nervovým systémom, aby uľahčili vývoj od útleho veku. Ak je toto spojenie neúplné alebo slabé, označuje sa ako „neintegrované“, „aktívne“ alebo „zadržané“, čo spôsobuje narušenie komunikácie v nervovom systéme. Reflexnú integráciu teda možno chápať ako most medzi zmyslovými vstupmi, ktoré prenášajú informácie z receptorov vo všetkých systémoch a orgánoch nášho tela do centrálneho nervového systému. To nám umožňuje rýchlo a primerane reagovať na akékoľvek vonkajšie podnety tým, že vydávame pokyny prostredníctvom neurónov, ktoré putujú späť z nášho centrálneho nervového systému smerom k svalom, ktoré potom môžu primerane vykonávať motorické funkcie.

Aby sme zabezpečili účinnú integráciu reflexov, musíme sa snažiť posilniť neurologické spojenia medzi podnetom a jeho reakciou. To možno dosiahnuť prostredníctvom rôznych terapií, ako sú napríklad aktivity založené na hre, ktoré umožňujú opakovanie pohybových vzorcov s cieľom vytvoriť silnejšie spojenia v rámci oblúka. Okrem toho môžu proprioceptívne aktivity tiež pomôcť posilniť tieto nervové dráhy tým, že poskytujú spätnú väzbu o tom, ako sa svalové pohyby navzájom ovplyvňujú – čo umožňuje lepšiu koordináciu medzi svalmi a lepšiu komunikáciu pozdĺž reflexného oblúka. Na zlepšenie reflexnej integrácie možno použiť aj vizuálnu stimuláciu. Primitívne reflexy je možné integrovať s ťažkým stupňom postihnutia, čo výrazne vplýva na ich ďalší progres vo vývoji. Studený laser bol špeciálne vyvinutý nie len na integráciu primitívnych reflexov, ale ponúka aj širokú škálu ďalších výhod.

Viac o studenom laseri…