Neurorehabilitácia
v RehaZentrum
Malovec®

Neurorehabilitácia je špecializovaná forma fyzikálnej terapie, ktorá sa zameriava na rehabilitáciu neurologických, nervovosvalových ale aj ortopedických ochorení. Zahŕňa rôzne terapeutické intervencie určené na zlepšenie kognitívnych, senzorických a motorických funkcií. Neuroplasticita je dôležitým prvkom neurorehabilitácie, pretože sa vzťahuje na schopnosť mozgu reorganizovať sa vytváraním nových nervových dráh v reakcii na zranenie alebo chorobu, čo umožňuje zlepšenia po stavoch, ako sú mozgová príhoda, traumatické poranenie mozgu (TBI), Parkinsonova choroba, skleróza multiplex, detská mozgová obrna, Alzheimerova choroba a mnohé ďalšie.

Profesionálna pomoc
pre lepšiu budúcnosť

Erudovaný Malovec tím má bohaté skúsenosti s poskytovaním účinných neurorehabilitačných služieb vo všetkých vekových skupinách. Pre každého pacienta vytvárame individuálny program na základe jeho konkrétnej diagnózy, anamnézy, životného štýlu a cieľov. Prinášame holistický prístup, ktorý podporuje fyzické, duševné zdravie a zlepšuje kognitívne schopnosti.

Našim cieľom je snaha zabezpečiť optimálnu rovnováhu medzi metódami manuálnej terapie, kognitívnymi stratégiami, svalovou reedukáciou a fyzickým cvičením, aby Ste mohli dosiahnuť čo najpozitívnejší progres. Prioritou je vypracovanie účinného programu, podpora nezávislosti, samostatnosti, sebadôvery a celkovej fyzickej pohody našich klientov.

TheraSuit metóda je inovatívna technika fyzikálnej terapie, ktorá kombinuje tie najefektívnejšie rehabilitačné metódy pod UGUL cvičebnú klientu. Spája princípy neuroplasticity, proprioceptívnej neuromuskulárnej facilitácie (PNF) a kineziológie. Prostredníctvom špeciálneho TheraSuit obleku s exoskeletom stimuluje nervový systém a svaly tela s cieľom podporiť funkčný pohyb a zlepšiť celkovú fyzickú koordináciu. Táto inovatívna liečebná metóda bola vyvinutá na pomoc ľuďom s ortopedickými, traumatologickými a neurologickými poruchami ako je detská mozgová obrna, traumatické poškodenie mozgu, skleróza multiplex, poruchy autistického spektra a iné neurologické  a genetické ochorenia. Metóda TheraSuit ponúka klientom celý rad fyziologických výhod prostredníctvom mnohostranného prístupu, ktorý pôsobí na maximalizáciu pohyblivosti, držania tela, rovnováhy a sily, či znižovanie spasticity.

Zobraziť viac

Naše revolučné zariadenie R-Gait je špičkovou technológiou založenou ne end – efektore, ktorá napodobňuje prirodzenú chôdzu s ohromujúcou presnosťou. Tým umožňuje plný rozsah pohybu členkových kĺbov a trojrozmerný pohyb panvových kostí. S R-Gait môžete dosiahnuť až 1500 krokov počas 30-minútových terapií. Toto inovatívne zariadenie je vhodné pre rôzne diagnózy, od neurologických a ortopedických pacientov až po geriatrickú a pediatrickú rehabilitáciu.

Zobraziť viac

Super indukčný systém (vysokofrekvenčná magnetoterapia), známa aj ako Super inductive system (SIS), je revolučná forma liečby algických stavov muskuloskeletálneho aparátu, ktorá poskytuje výrazné regeneračné účinky na ľudské tkanivo. Vytvorením intenzívneho a cieleného indukčného poľa zvyšuje bunkovú regeneráciu a stimuluje metabolické procesy, čo môže pomôcť znížiť bolesť, urýchliť hojenie zlomenín, uvoľniť svaly a tiež ich posilniť, zlepšiť pohyblivosť kĺbov a účinne liečiť akútnu a chronickú bolesť pohybového aparátu aj nervového systému. Pozoruhodné je, že tento typ terapie je obzvlášť účinný pri znižovaní kŕčov. Poskytuje nie len fyzickú úľavu, ale aj psychickú pohodu; pacienti uvádzajú, že sa po ošetrení cítia pokojnejší vďaka zníženiu celkového napätia, ktoré môže často spôsobiť samotné kŕče. Okrem toho existuje niekoľko ďalších fyziologických aspektov, ktoré zohrávajú úlohu v účinnosti vysokofrekvenčnej magnoterapie, ako je zvýšený prietok krvi a okysličenie v okolí ošetrovaných oblastí, čo znižuje zápal a podporuje rýchlejšie hojenie.

Zobraziť viac

LokoHelp je inovatívne robotické tréningové zariadenia, ktoré je účinným prostriedkom v rehabilitácii u osôb s neurologickým alebo muskuloskeletálnym postihnutím, ako je napríklad detská mozgová obrna, skleróza multiplex alebo mozgová príhoda. LokoHelp poskytuje oporu a zároveň umožňuje prirodzenejší pohyb, čím zvyšujú bezpečnosť pri nácviku chôdze a umožňuje klientovi postupovať vlastným tempom bez obáv z pádu. Ukázalo sa, že je to veľmi účinný spôsob, ako zlepšiť chôdzu, držanie tela, rovnováhu a koordináciu. Táto technológia umožňuje individuálny prístup a ponúka možnosť väčšej nezávislosti pri chôdzi, ako aj väčšiu bezpečnosť a pohodlie. LokoHelp je skvelý nástroj, ktorý pomáhajú osobám s obmedzenou pohyblivosťou dosiahnuť ich maximálny potenciál.

Zobraziť viac

Biofeedback s kinectom je inovatívna forma terapie, ktorá hravým sposobom motivuje našich klientov. Využíva najmodernejšiu technológiu, ktorá obsahuje infračervený laser a infračervenú kameru, na presné sledovanie pohybov. Jej cieľom je zlepšenie rovnováhy, rozsahu pohybu, kognitívnych schopnosti, budovanie svalstva a tiež trénuje pamäť. Veľkou výhodou je, že každú hru je možné trénovať v rôznych polohách – v ľahu, sede, v stoji a v stoji „v pavúku“ v terapeutickej klietke UGUL. Zároveň je možné nastaviť rozsah pohybu na každú končatinu individuálne, aby aj klienti so zníženou pohyblivosťou mohli „bodovať“ a vyhrávať. Biofeedback zároveň poskytuje okamžitú spätnú väzbu pre terapeuta, čo umožňuje upraviť hru alebo polohu, kedykoľvek je to potrebné. Interaktívna forma terapie pomáha udržiavať klientov koncentrovaných, čím nevedome trénuje aj pozornosť.

Zobraziť viac

Vestibulárna terapia je zameraná na liečbu rôznych porúch, ktoré ovplyvňujú rovnováhu, pohyb a koordináciu. Kombináciou otočnej stoličky, ktorú je možné polohovať, video-okuliarov a senzora, ktorý zobrazuje pohyby a reakcie oka na monitore je možné nie len vykonávať, ale aj testovať vestibulárny systém a hneď vyhodnocovať priebeh a progres terapie. Vestibulárna terapia zvyšuje povedomia o vlastnom tele, zlepšuje rovnováhu, zlepšuje schopnosť priestorovej orientácie, držanie tela, znížuje závraty a následné pády, zlepšuje koordináciu medzi zrakom a pohybom, zvyšuje sebadôveru pri vykonávaní fyzických aktivít a je úspešná aj pri migrénach. 

Zobraziť viac

Quantum reflex integration (QRI) je terapia, ktorá využíva kombináciu studeného laseru, akustickej stimulácie a protokolov na integraciu primitívnych reflexov,  čo môže často viesť k výraznému zlepšeniu u neurologických pacientov. Prostredníctvom posilnenia neurologických spojení možno riešiť mnohé kognitívne, fyzické a behaviorálne problémy.  Laser preniká hlboko do tela a vytvára fotochemické reakcie, ktoré napomáhajú prirodzenému liečebnému procesu. Okrem toho laser slúži ako katalyzátor na zvýšenie produkcie ATP (adenozíntrifosfátu) v mitochondriách – elektráreň buniek, ktoré poskytujú základnú energiu pre bunkovú činnost.

QRI Studený laser používa rôzne typy laserových diód – červenú, infračervenú a fialovú. Každý typ lasera má svoj vlastný účel, pokiaľ ide o liečbu neurologických porúch. Infračervený laser preniká najhlbšie do mozgu a je najúčinnejší pri hojení kostí. Červený laser sú obzvlášť prospešný pre svaly a nervový systém, zatiaľ čo fialová laser môžu pomôcť pri liečbe nervových problémov.

QRI Integrácia primitívnych reflexov umožňuje lepšiu koordináciu, stabilitu a nezávislosť pohybových vzorcov. Zvýšená hladina kyslíka v tele vďaka QRI terapii  má navyše pozitívny vplyv aj na kognitívne funkcie, ako je pamäť.

Vzhľadom na svoje rozmanité výhody si QRI získava čoraz väčšiu pozornosť medzi tými, ktorí hľadajú alternatívne formy terapeutickej liečby kognitívnych, fyzických a behaviorálnych problémov.

Zobraziť viac

Slúchadlá Soundsory® sú vynikajúcim prostriedkom na zlepšenie motorických a kognitívnych zručností. Toto revolučné zariadenie vyvinuli skúsení terapeuti a predstavuje inovatívny prístup, ktorý pomáha ľuďom všetkých vekových kategórií. Program Soundsory® sa osvedčil u jedincov trpiacich rôznymi neurologickými ochoreniami. Úspešne sa používa aj u klientov, ktorí sa zotavujú po mŕtvici alebo traumatickom poranení mozgu. Táto hudobná terapia pozostáva z rytmickej hudby s binaurálnymi údermi. Vychádza z myšlienky neuroplasticity, čo je schopnosť mozgu reorganizovať sa vytváraním nových nervových spojení. Pri používaní Soundsory® sa môže zlepšiť fyzická koordinácia, kontrola držania tela, koncentrácia, okrem toho môže pomôcť posilniť aj rozvoj jazyka, komunikačné zručnosti, schopnosť riešiť problémy a sociálne správanie. Soundsory je vhodným „doplnkom“ pre Tomatis®  terapiu.

Zobraziť viac

Ucho je jedným z najdôležitejších zmyslových integrátorov v ľudskom tele a je zodpovedné za viac ako 80 % stimulácie, ktorú mozog prijíma. To vysvetľuje, prečo má taký veľký vplyv v mnohých rôznych oblastiach. Metóda Tomatis® je veľmi účinným doplnkovým nástrojom k tradičným terapeutickým alebo vzdelávacím procesom. Možno ju aplikovať na jednotlivcov všetkých vekových kategórií – deti, dospelých alebo seniorov. Tomatis® podporuje aj osobnostný rozvoj zdravých klientov.

Základný princíp Tomatis® terapie je stimulácia sluchových a kognitívnych schopností. Využíva techniku zvukovej terapie, ktorú vyvinul Dr. Alfred Tomatis a ktorá pozostáva z rôznych druhov hudby špeciálne navrhnutých na stimuláciu a zlepšenie plasticity mozgu. Týmto spôsobom pomáha zvyšovať schopnosť jednotlivca učiť sa, jasne myslieť, sústrediť sa a lepšie si pamätať. Okrem toho zlepšuje komunikačné schopnosti a podporuje emocionálnu rovnováhu. Tomatis® metóda je prospešná aj pre klientov s vývinovými problémami, ako sú poruchy učenia alebo oneskorenie reči.

Zobraziť viac

Aromaterapia je starobylá forma prírodného liečiteľstva, ktorá využíva silu esenciálnych olejov na zlepšenie fyzickej a duševnej pohody. Je známe, že používanie esenciálnych olejov znižuje hladinu krvného tlaku, znižuje zápal vďaka protizápalovým vlastnostiam, zároveň zvyšuje úroveň koncentrácie vďaka stimulačnému účinku na zmysly, či pôsobí ukľudňujúco.  Všetky tieto výhody robia z aromaterapie účinnú formu alternatívnej medicíny. Vysokokvalitné esenciálne oleje, prípadne zmesi olejov, ktoré starostlivo vyberáme v závislosti od individuálnych potrieb každého jednotlivca, nechávame namiešať v špecializovaných lekárňach s cieľom zabezpečiť maximálny úžitok pre zdravé telo, myseľ a dušu!

Zobraziť viac

Elektroterapia sa týka použitia elektrických impulzov na liečbu rôznych ťažkostí a ochorení pohybového aparátu a nervového systému.

Zobraziť viac