Motren

Prístroj Motren je určený na posilňovanie horných a dolných končatín a je vhodný pre pacientov všetkých vekových kategórií. Motren je poháňaný motorom a riadený počítačom.

 • Toto zariadenie bolo vyvinuté na zmiernenie rôznych kŕčov. V prvom rade sa pri cvičení vďaka tomuto prístroju vypočíta spazmus svalových končatín a následne sa nastaví ideálna ochrana pre existujúci kŕč. Motren je vhodný na aktívne aj pasívne cvičenie. Keďže toto zariadenie má schopnosť automaticky rozpoznať svalovú silu, pacienti sú často motivovaní posilňovať a rozvíjať svalové skupiny, o ktorých nemali ani poňatia.
 • Toto zariadenie môže tiež zobraziť percentá aktívneho a pasívneho zapojenia ľavej a pravej končatiny. Keďže končatiny sa týmto zariadením pohybujú, zlepšuje sa krvný obeh a predchádza sa ďalším zdravotným problémom. Prístroj priaznivo pôsobí aj na stuhnuté panvové a stehenné svaly . Terapia s Motren je súčasťou programu TheraSuit.

Môžete nastaviť

 • rýchlosť otáčania
 • trvanie cvičení
 • úroveň náročnosti cvičení

Indikácie

 • Mozgová obrna
 • Parkinsonova choroba
 • Spina bifida
 • Mozgová príhoda
 • Svalová dystrofia
 • Paraplégia
 • Roztrúsená skleróza
 • Ochrnutie končatín
 • Apalický syndróm