Motivácia ako dôležitá súčasť úspešnej rehabilitácie

V posledných rokoch sme mali to šťastie byť svedkami veľkolepých výsledkov, čo nás vždy uistilo v názore, ze radostný prístup je kľúčom k úspechu. Každý z našich klientov pristupuje a vníma zdravotné problémy, či obmedzenia rôzne, preto je trpezlivosť a empatia  základom dôvery. Zároveň, aj prístup odborníka odzrkadľuje motiváciu a cielavedomosť klienta. Práve tieto faktory nás priviedli k inovatívnej terapii, ktoré je už neodmysliteľnou súčasťou modernej rehabilitácie.  

Aktívna neurorehabilitácia vďaka Biofeedback terapii

Ako motivovať klienta, ktorý má pred sebou (častokráť aj)  5-hodinový trénin? Jednou z možností bola integrácia Biofeedback terapie do rehabilitačného procesu, ktorý je neuveriteľným motivačným pilierom na spoločnej ceste k vopred stanovenému cieľu. V dnešnom svete sú moderné techonológie súčasťou nášho života. Deti radi odmeňujeme, stimulujeme, alebo zabávame rôznymi formami hier. Každý z nás chce vyhrávať! A práve Biofeedback využíva túto hravú formu posilňovania svalov, precvičovania stability, rozsahu pohybu, či stimuláciu kognitívnych schopností bez toho, aby si to klient počas terapie uvedomoval. Biofeedback už počas terapie vyhodnocuje vykonávané pohyby celého tela, čím terapeut hneď dostáva informácie vďaka čomu môže ovplyvniť ďalší priebeh a pripraviť program ešte efektívnejšie. Vďaka širokému spektru hier, naši klienti nie sú zaseknutí v nudnom opakovaní ale práve naopak, každé sedenie je efektívnejšie a motivačnejšie.

Špeciálny darček pre našich klientov

Aby sme našich klientov a ich rodiny ešte viac motivovali, rozhodli sme sa do nášho TheraSuit programu začleniť 2x týždenne  využívanie Biofeedback terapie G R A T I S.  Naším hlavným cieľom je samozrejme využívanie výhod, ktoré táto terapie ponúka, ale zároveň ako „vedľajší produkt“ priniesťterapiu, kedy môžeme byť hrdí a tešiť sa z okamžitým úspechov, ktoré táto hravá forma neurorehabilitácie ponúka.