Po úspešne ukončenom tréningu PNF – proprioceptívnej neuromuskulárnej facilitácie s českou lektorkou Petrą Bastlovou sme si dopriali spoločnú večeru. Je to pre nás veľká radosť, že sme mohli spolupracovať s takou skúsenou a talentovanou odborníčkou. Dúfame, že nové poznatky a techniky, ktoré nám Petra predstavila, sa stanú užitočnými nástrojmi pre našich klientov. A spoločná večera bola príjemnou príležitosťou na oddych a diskusiu o našich skúsenostiach a cieľoch v oblasti neurorehabilitácie.